Czym jest sztuka?

Square

Czym jest dla mnie sztuka? To poszukiwanie i otwieranie nowych światów, innych rzeczywistości. Jestem trochę jak dziecko, widzę świat codziennie tak, jakby się widziało go po raz pierwszy. Gdy wszystko jest świeże i wszystko możliwe. Gdy odbiera się świat wszystkimi zmysłami. Sztuka daje mi możliwość zaglądania do zadziwiających światów innych ludzi i wzbogacania swoich. Dlatego jest też komunikacją. Rozmową dusz. Malarstwo, muzyka, taniec nie posługują się słowami. I bez słów należy je rozumieć. Może… „rozumieć” to niewłaściwe słowo… Czuć. Wiedzieć. Tak po prostu, jak być…