Covid Studio Sale

Square

Czas kwarantanny Covid 19 był szczególnym czasem przemyśleń i przewartościowań. Dla mnie i mojej rodziny jeszcze się nie skończył i pewnie potrwa dużo dłużej. W malarstwie zamknęłam się w swoistej bańce, resetując swoje nastawienia. Zaczęłam próbować nowych rzeczy. Wypadłam z kolein, co jest zawsze dobre, bo czasem bardzo trudno z nich wyjść, znaleźć nowe drogi, nowe rozwiązania. Mam nadzieję, że wrócę, kiedyś, umocniona i z nowymi umiejętnościami. Tymczasem chcę zrobić miejsce na nowe. Nowe obrazy, nowe myśli. Wyprzedaję nietypowe obrazy, oraz obrazy z kwarantanny, bardzo różne i często dla mnie nietypowe. Ale takie są poszukiwania. Szukamy, przymierzamy, próbujemy. Uruchomiłam sklep, tylko na Polskę, na stronie agozdecka.pl

Do końca czerwca zrobiłam tam promocję. Kupując tam, jak i gdzie indziej, mój obraz, pomagasz mnie i mojej rodzinie przetrwać ten czas, więc z góry dziękuję i mam nadzieję, że moje obrazy również wniosą do waszych domów pozytywne emocje.

Covid 19’s quarantine time was a special time of reflection and reevaluation. It is not over for me and my family and will probably last much longer. In painting, I closed myself in a kind of bubble, resetting my attitude. I started trying new things. I fell out of ruts, which is always good because sometimes it is very difficult to get out of them, find new roads, new solutions. I hope to be back, someday, strengthened and with new skills. Meanwhile, I want to make room for new ones. New images, new thoughts. I sell unusual paintings and quarantine paintings, very different and often unusual for me. But that’s the search. We search, try on. I launched the store, only in Poland, on agozdecka.pl

I made a promotion there until the end of June. By buying my painting there, as elsewhere, you help me and my family survive this time, so thank you in advance and I hope that my paintings will also bring positive emotions to your homes.