Abstrakcje

Square

W moim malarstwie, każdy obraz abstrakcyjny uważam za odrębny świat, odrębną rzeczywistość, którą odkrywam i zgłębiam. Lubię używać form i kształtów kojarzących się z naturą. Form podobnych do liści, łódek, kamieni, łusek. Konturów znanej rzeczywistości w nieznanym świecie.  Obserwuję ich interakcje wśród form i kolorów. Pływają w nich i określają ten świat, porządkują, lub pozwalają, by ten świat je określał.

In my abstract works, I consider each  painting as a separate world, a separate reality that I discover and explore. I like to use forms and shapes associated with nature. Forms similar to leaves, boats, stones, scales. Contours of known reality in an unknown world. I observe their interactions among forms and colors. They float in them and define this world, organize, or allow this world to define it.