Anna Masiul-Gozdecka

Malarstwo - portfolio

Anna Masiul-Gozdecka - Malarstwo

" I am a graduate of the Warsaw Academy of Fine Arts. My work is "bipolar": figurative and abstract. Both ways complement each other and inspire. Although  they seem to be completely separate, they "nourish" my work, not letting myself burn out. Their common part is color and a reference to dreams, in which nothing is impossible, and parallel worlds permeate. "

Realistic painting does not have to reflect reality, it searches for other layers, other meanings, questions, and looks. It can combine inspiration with music and inspiration with nature. Light, shadow, man, objects - like the same each day, but in every moment has so many different shades. Painting captures and brings out these worlds. We sense this other reality and look for interpretation in ourselves.

"In my abstract works, I consider each  painting as a separate world, a separate reality that I discover and explore. I like to use forms and shapes associated with nature. Forms similar to leaves, boats, stones, scales. Contours of known reality in an unknown world. I observe their interactions among forms and colors. They float in them and define this world, organize, or allow this world to define it."

 Twórczość Anny Masiul-Gozdeckiej jest dwutorowa: figuratywna i abstrakcyjna. Obie drogi uzupełniają się wzajemnie oraz inspirują. Pozornie wydają się być zupełnie odrębne, koegzystują jednak i tworzą całokształt obrazu twórczości artystki. Ich wspólnym mianownikiem jest kolor oraz nawiązanie do marzeń sennych, w których nie ma rzeczy niemożliwych, a światy równoległe przenikają się. 

Malarstwo realistyczne nie musi odwzorowywać rzeczywistości, ono szuka w niej innych warstw, innych znaczeń, pytań, spojrzenia. Może łączyć inspirację muzyką z inspiracją przyrodą. Światło, cień, człowiek, przedmioty - niby te same każdego dnia, a jednak każda chwila ma tak wiele różnych odcieni. Malarstwo wychwytuje i wydobywa na wierzch przeróżne światy. My wyczuwamy tę inną rzeczywistość i szukamy w sobie jej interpretacji.

"W moim malarstwie, każdy obraz abstrakcyjny uważam za odrębny świat, odrębną rzeczywistość, którą odkrywam i zgłębiam. Lubię używać form i kształtów kojarzących się z naturą. Form podobnych do liści, łódek, kamieni, łusek. Konturów znanej rzeczywistości w nieznanym świecie.  Obserwuję ich interakcje wśród form i kolorów. Pływają w nich i określają ten świat, porządkują, lub pozwalają, by ten świat je określał."

-2005 takes part in project "Art for Chelmek"

-2006 takes part in biennale "Gardens" Zamek Książ

-2007 Galeria Sart "Ctrl + z"

-2007 solo exhibition of painting w Folwarku Sztuki

-2007 collection of 20 abstract paintings for Metro Desing Consultants. Collection is in the building of Ujima Housing Group in London.

-2008 solo exhibition w Galerii Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa

-2008 exhibition, Grupa Piaseczno, Biblioteka Publiczna w Aninie

-2008 exhibition, Gallery Artde.lu, Real Circulo Artistico,  Barcelona

-2009 exhibition - International competition "Akt" (Nude) Galeria Marquardt, Łódź

-2009 exhibition "Lustro przemiany" Galearnia, Warszawa

-2009 solo exhibition "Painting" Kostrzyńskie Centrum Kultury, Kostrzyn nad Odrą

-2009 solo exhibition of paintings and collages "Garden - the place of power",  OB PAN w Powsinie

-2010 solo exhibition, Galearnia  Warsaw, "Łowcy chwil" (the Hunters of Moments)

-2011 solo exhibition, Galearnia, PAiZ w Warszawie, "Łowcy chwil"

-2011 solo exhibition, galeria Biały Kamień Contemporary, "Muzyka czasu niespiesznego"(Slow Time Music), Domoteka

-2011 solo exhibition, Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, ul Puławska 17, Warszawa

-2011 exhibition, Galeria sistogallery.com "Polish gardens, Japanese gardens", Dworek Białoprądnicki, Kraków

-2012 "Paintings" solo exhibition, MCKiS, Galeria Elektor, Warszawa

-2013 solo exhibition, "W innym pokoju" Galeria Ether, Warszawa

-2016 solo exhibition “Biegnij” Galeria Uległa, Warszawa

-2017 collective exhibitions "Derby Artystyczne"

-2017 collective exhibitions "Triennale Animalis"

-2018 solo exhibition , Galeria Luna, Łódź

-2018 collective exhibition " Jasiński&Friends" Galeria Amaristo, Warsaw

-2018 collective exhibition "Biennale QUADRO ART"  3rd Prize

-2019 collective exhibition "Niebieski" Centrum Praskie Koneser

-2019 X Art Fresh Festival, Hotel Sheraton, Warsaw

-2019 Affordable Art Fairs London with Singulart.com

-2019 solo exhibition in Q22 Tower, Warsaw

-2019 collective exhibition " Jasiński&Friends" Galeria Amaristo, Warsaw

-2020 collective exhibition  "Dzieciaki 2"   Biblioteka Publiczna w Chorzowie

-2022  collective virtual exhibition "Trasitions" The Holy Art Gallery (virtual gallery)

-2022 Solo exhibition "Na wschód od Słońca"  Żywa Galeria, Stalowa 52, Warszawa